×

Governeing Council Committee 2022-2023

Name of the Member Designation
Shri. Vikas Narsinh Vartak President - Trustee
Shri. Shantaram Bapuji Jadhav Vice President - Trustee
Shri. Harshvardhan Daji Patil Vice President - Trustee
Shri. Krishnakumar Ravji Galvankar Secretary - Trustee
Shri Narayan Ganesh Mhatre Secretary
Shri. Satyvan Bhau Patil Treasurer
Shri. Ashok Pandya (Mumbadevi Charitable Trust, Mumbai) Member
Shri. Damodar Shidya Patil Member
Smt. Rajani Anil Bage Member
Shri. Vivek Mahadev Vartak Member
Shri. Keshav Krishna Kawali Member
Shri. Ravindra Purashottam Patil Member
Shri. Paresh Pandurang Jadhav Member
Shri. Hareshwar Somnath Vaze Member
Smt. Prachi Rahul Bage Member
Smt. Suchitra Vikas Patil Member
Smt Tanuja Milind Patil (M.A.B.Ed.) Acting Headmistress – Kashidas Ghelabhai High School, Agashi
Smt Pratima Harshad Patil (B.A.B.Ed.) Headmistress – Annasaheb Vartak Smarak Vidyamandir, Virar
Smt Sujata Harshad Kawli (B.A.B.Ed.) Acting Headmistress - D. J. Galvankar Smarak Vidyamandir, Arnala
Smt Monika Johnson Gamjya (B.A.B.Ed.) Acting Headmistress - B. B. Jadhav Smarak Vidyamandir, Chandip
Smt Varsha Devendra Bhoir (M.A.B.Ed) Headmistress – Bhausaheb Vartak Vidyamandir, Nale
Smt Priti Sanjay Raut (M.A.B.Ed) Headmistress – Dr. N. P. Shah English Medium School, Agashi
Dr. Sarika Chandrashekhar Singh Rawat (M.A., M.Ed., PhD) Headmistress – N. G. Vartak English Medium High School and Junior College, Virar
Smt Kalpita Kapil Sankhe (B.Sc.B.Ed.) Acting Headmistress – S. B. Jadhav English Medium High School, Chandip
Smt Rachna Samir Sharma (M.Sc.B.Ed.) Headmistress – Smt Taramai Vartak Memorial Academy, Virar