×

P.T.A Managing Committee

Parent Teacher Association Managing Committee Members (Primary)2023-2024


Std Div Name of the Students Name of the Parents Contact No.
I Mercury Twisha Bable Mr. Sagar Bable 9975944213
I Venus Tanisha Vijay Danavale Mrs.Poonam Vijay Danavale 7798654601
I Earth Nihar Padhye Mr. Raviraj Padhye 9881827567
I Mars Takshvi Mandavkar Mrs. Anjali Mandavkar 7378416497
II Amber Naksh Kotian Mrs. Namita Kotian 9665761486
II Iris Shayuri Goriwale Mr. Pravin Goriwale 8446969995/8369912175
II Violet Kartik Sorup Mrs. Prajakta Sorup 9373064734/9004274401
II Indigo Aarohi Surekar Mrs. Reeta Surekar 8805638087
III Alpha Krishna Yadav Mr. Ashok Yadav 9967189503/9029391032
III Beta Mayank Ghodke Mr. Kailash Ghodke 8806402280/7385540681
III Gamma Rajvi Kadam Mr. Prashant Kadam 8767918670/9773762231
III Delta Shroni Ghodvinde Mrs. Swati Ghodvinde 9518912646
IV Arctic Rudra Gawade Mrs. Rutuja Gawade 9172123585
IV Atlantic Prasad Kale Mr. Yogesh Kale 9028202201
IV Pacific Charvi Poojary Mrs Bhagyalatha Poojary 9767952908
IV Antarctic Apurv Rasal Mrs. Pranjal Rasal 9049632501
V Alps Vihang Atkare Mrs. Pranjal Atkare 8097310401
V Aravali Vedant Kharate Mrs. Swati Kharate 8007048050/9270005845
V Sahyadri Adishree Jadhav Mrs. Shrutika Jadhav 9987926484

Parent Teacher Association Managing Committee Members (Secondary)2023-2024


Class Name of the Students Name of the Parent Contact No.
VI A Vishwam Vishal Pote Mr.Vishal Vishnu Pote 7021235107 / 8208988058
VI B Tanisha Vijay Danavale Mrs.Poonam Vijay Danavale 7798654601
VI C Jeevika Narendra Patil Mrs.Neelima Narendra Patil 8806259897 / 8976541529
VII A Rudra Rakesh Shirvankar Mrs. Rutuja Rakesh Shirvankar 7769852407
VII B Gauri Anand Vaidya Mrs.Yojana Anand Vaidya 8928496955
VII C Atharva Sachin Jadhav Mrs. Sharvari Sachin Jadhav 9579316295 / 7276588675
VIII A Sarthak Nilesh Mahadik Mrs.Monica Nilesh Mahadik 7774922879
VIII B Devyani Pramod Rasal Mrs. Prachi Pramod Rasal 8554021221 / 7744022031
VIII C Advait Rupesh Thakur Mrs.Shubangi Rupesh Thakur 9881622928
IX A Janhvi Vijay Parab Mrs.Veena Vijay Parab 8779958450 / 9920208171
IX B Niraj Pandit Deshmukh Mrs. Swati Pandit Deshmukh 9284974785
IX C Fatima Muzaffar Sayed Mr. Muzaffar Sayed 9987861921
X A Shreyas Kiran Tawade Mrs. Pradnya Kiran Tawade 8888828931
X B Madhavi Prashant Gharat Mrs. Prachi Prashant Gharat 9967023975
X C Yashi Rajendra Jain Mrs. Pramila Rajendra Jain 8459235466
X D Nidhi Jitesh Vartak Mrs Darshana Jitesh Vartak 8793303332